(0316) 26 81 07
Top Hoveniers

Privacy Statement

Privacyverklaring Hendriks Hoveniers

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hendriks Hoveniers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hendriks Hoveniers en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hendriks Hoveniers verstrekt. 

Hendriks Hoveniers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HENDRIKS HOVENIERS GEGEVENS NODIG HEEFT 

Hendriks Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hendriks Hoveniers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HENDRIKS HOVENIERS GEGEVENS BEWAART

Hendriks Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hendriks Hoveniers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.